Invulformulier voor DIFC

Instructie voor het invullen van het DIFC #guardianship formulier: 

1. Bij (name) haal je het stukje tussen de aanhalingstekens weg en vul je de naam van degene die het testament laat opstellen in. 
2. Je vult de volledige naam (dezelfde als op het paspoort staat) en adresgegevens in van degene die de voogdij van je kinderen krijgt. 
3. Bij punt 2 vul je in her of his death, afhankelijk van het geslacht van degene die het testament laat opstellen. 
4. Als er sprake van een kind haal je haakjes bij child(ren) weg, zodat er child komt te staan. 
5. De datum moet nog niet ingevuld worden. Die moet gelijk zijn aan de datum van registreren van het testament. 

http://difcprobate.ae/probate-rules/


Volgende

© Hilda van der Tuin, november 2021