De visumprocedure in de UAE

Op internet treft u alleen de juichverhalen aan. 

Dat geldt in versterkte mate voor Facebook. 

Ikzelf probeer op deze pagina’s met deze post een realistisch beeld te schetsen over de hordes die u te wachten staan als u een bedrijf wilt starten in Dubai. 

Vandaar tamelijk veel informatie over wat te doen als rekeningen niet betaald worden. Daarmee snij ik natuurlijk een beetje in m'n eigen vlees, want mogelijk denkt u: 'niet aan beginnen'. 

Nou, zo erg is het nu ook weer niet.

U leest hier ook tamelijk veel informatie over de visumprocedure. In veel gevallen geldt dat niet het loskrijgen van de bedrijfslicentie het grootste probleem vormt maar het loskrijgen van het visum. Daarbij geldt dat het investor-visum (en dat is waarschijnlijk uw visum) nog de eenvoudigste variant is. Bent u freelancer, dan wordt het alweer iets ingewikkelder. Ik zal u een complex verhaal over de ins en outs van de pre-approval procedure besparen maar bij freelancers duurt het in elk geval langer dan bij reguliere ondernemers.

Lastiger wordt het bij uw werknemers. Daar worden gewoon strenge controles gehouden en moeten diploma’s dus geattesteerd zijn in het land van herkomst door de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten in het land van herkomst. En omdat de Verenigde Arabische Emiraten zijn omringd door een groot aantal straatarme landen, is het nog steeds dringen geblazen voor de poorten. Het gemiddelde salaris in India ligt op $ 1.000 per jaar (dat leest u goed, per jaar) dus er zijn heel veel Indiërs die buitengewoon gelukkig zijn met het minimum-loon van € 400 per maand. Tel daarbij op dat het maar anderhalf uur vliegen is voor veel Indiërs, vergelijk Amsterdam - Dublin, en u begrijpt dat de visumverstrekkingsprocedure streng doch rechtvaardig moet zijn.

Als u zich vervolgens realiseert dat er dagelijks meer dan tien miljoen 'vreemdelingen' rondlopen dan begrijpt u dat visumverstrekking hier een industrie is. Er kan dus niet 'even' een uitzondering voor u gemaakt worden.

De procedure is zwart-wit. Papieren kloppen of ze kloppen niet en er is hier geen tussenweg. Recentelijk is daarbij gekomen dat de federale overheid een groter deel van dit proces verzorgt. Daardoor wordt de controle aan het begin nog strenger.

Wat u moet onthouden is dat Facebook alleen de juichverhalen bevat. Het verhaal van de vader die voor zijn zoon ongeveer € 2.000 extra heeft moeten betalen aan allerlei urgency fees publiceert hij niet op Facebook. Maar ik ken er meer dan één.

En daarmee wil ik toch onderstrepen dat het handig kan zijn om iemand in de arm te nemen die het proces vaker heeft doorlopen.

© Hilda van der Tuin, november 2021