En nu een bedrijf starten in de UAE, zo doet u het.

Hier wordt bijna dagelijks bijgewerkt waar u tegenaan loopt als u een bedrijf wilt starten in de UAE, bijvoorbeeld in Dubai. Wij helpen u er graag bij. 

Denk aan de stakingswinst voordat je in Nederland start met een ècht goed idee.

Stakingswinst, wat is dat eigenlijk?

Dat is het verschil tussen de waarde bij de start van het bedrijf en de waarde bij het einde van het bedrijf (bijvoorbeeld bij overdracht) wat je moet afrekenen met de belastingdienst. In box 1 wel te verstaan.....

Met andere woorden; heb je na twee decennia zwoegen, risico nemen, geluk hebben en succes een mooi bedrijf opgebouwd en ook nog een goede koper gevonden, dan staat in Nederland rupsje nooit-genoeg klaar om 'even' af te rekenen. Dat 'even' kan tussen aanhalingstekens om twee redenen: 

  1. De stakingswinst berekenen is een vak apart, het is ingewikkeld en zeer vatbaar voor jarenlange discussies met bijbehorende onzekerheid met de fiscus. 
  2. Het bedrag waar het om gaat is niet 'even' te betalen. Heel vaak geldt bij bedrijfsoverdacht dat de som niet ineens wordt betaald, maar in fases. Deze fases zijn vaak bedoeld om te testen of hetgeen de verkopende partij vertelt allemaal waar is, en heel vaak ook om de verkopende directeur nog een of twee jaar te binden aan het verkochte bedrijf, zodat hij (sorry dames, maar er zijn verdraaid weinig vrouwen die een bedrijf opbouwen en verkopen) het goede nieuws kan vertellen in de markt en daarmee de ontvangen goodwill kan rechtvaardigen. En de belastingdienst heeft geen boodschap aan die fasering. Met andere woorden; de tent is verkocht voor een miljoen, en het gegeven dat je dat bedrag in fases uitgekeerd krijgt is onbelangrijk; er moet worden afgerekend in box 1 en wel meteen en volledig in het eerste jaar na de verkoop. To add insult to injury wordt er ook nog heel goed gekeken of er niet bedrijfseigendommen verhuizen naar privé, want ook daarover moet dan worden afgerekend. En het gaat dan niet om auto's (want die vallen sowieso onder een ander regime) maar om gemier over kopieerapparaten, printers en dat soort zaken. Heb je tot overmaat van 'ramp' ook nog een bedrijfspand in de zogenaamde TBS-regeling zitten wat meegaat in de deal-van-je-dromen, dan moet over de stijging van de waarde van dat onroerend goed eveneens worden afgerekend, in - au! - box 1.

Kortom; geen feest.

En je begrijpt waar dit heen gaat; heb je een echt goed idee (en zeker....heb je een octrooi) overweeg dan vier keer of Nederland het ideale land is om dat idee of octrooi tot wasdom te laten komen. Misschien is starten hier inderdaad heel veel eenvoudiger, maar op een aangename manier een overdracht organiseren is èn een heel stuk ingewikkelder, èn - fiscaal gezien - een heel stuk duurder.

Hoe bescherm ik een filmscript auteursrechtelijk?

Vraag: #Hilda, ik heb een filmscript geschreven over de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. Kan ik mijn teksten beschermen tegen inbreuk door anderen?

Antwoord: op het moment dat je het filmscript hebt geschreven is jouw intellectuele eigendom ontstaan. Daar hoef je verder geen speciale actie voor te ondernemen, het ontstaat automatisch.

Wat in zulke gevallen problematisch kan zijn, is om achteraf te bewijzen dat jij het filmscript hebt geschreven, en niet de dief.

In Nederland kun je een akte van depot door een notaris laten opstellen om te bewijzen dat jij de uitvinder bent van een idee, een modeltekening hebt gemaakt of een businessplan of een tekst hebt geschreven.

De notaris verklaart wat je hebt aangeleverd, op welke dag en op welk tijdstip.

De notaris bewaart het document vervolgens voor jou, tot je op enig moment je bewijspositie moet verdedigen.

De kosten van een akte van depot zijn ongeveer EUR 300.

Een te groot leeftijdsverschil tussen huwelijkspartners


Vraag: #Hilda, ik ben 20, en mijn nieuwe vriend die een jaar geleden weduwnaar is geworden, is 55. Ik ben jonger dan zijn dochters. We zijn allebei moslim en hebben het heerlijk met elkaar. 

Nu is het altijd mijn droom geweest om in Dubai te trouwen. Kan dat?

Antwoord: nee, alleen met specifieke toestemming van de rechter, want de oudste echtgenoot mag maximaal twee keer zou oud zijn als de jongste echtgenoot als je als moslims in de UAE trouwt.

Een 51% aandeelhouder meer nodig in de VAE?

Ik lees dat er tienjaars-visa verstrekt gaan worden en dat ik geen 51% lokale aandeelhouder meer nodig heb, hoe zit dat?


Het goede antwoord is: geen idee. Too early to tell zogezegd.


Wat we weten is dat er tiensjaarsvisa verstrekt gaan worden en we weten dat dit grote voordelen heeft. Met name Europeanen die onroerend goed wilden kopen in de UAE moesten toch altijd even wennen aan het idee dat elke twee of drie jaar hun visum moest worden verlengd en dat er nu eenmaal altijd een kans bestaat dat zo'n visum 'zonder opgaaf van reden' wordt geweigerd. Elk land mag nu eenmaal een visum weigeren en hoeft daar niet een reden voor op te geven en zo'n beslissing is ook niet aanvechtbaar. Goed nieuws dus. Maar wanneer en hoe? Niemand die het op dit moment weet.


Hetzelfde geldt voor het verdwijnen van de noodzaak van die 51% aandeelhouder. Daar zitten twee aspecten aan. De noodzaak om zo'n 51% aandeelhouder aan te stellen op het mainland, was exact hetgeen veel ondernemers naar de Freezones dreef. Dat zal nog wel even zo blijven. Die Freezones (er zijn er meer dan 40) zijn voor de UAE-overheid belangrijkelijk bronnen van inkomsten, die niet zomaar zullen worden ogegeven. Datzelfde geldt voor de mogelijkheid om 51% aandeelhouder te zijn. Veel Emirati-families leven van dit aandeelhouderschap. Ze vragen een bepaald bedrag per jaar (wat varieert van tienduizend dirham voor Emirati die zich gedragen als slapende vennoot tot een miljoen dirham of meer voor Emirati met een groot netwerk die een merk kunnen maken of breken en die heel hard voor je aan het werk gaan) en al die Emirati families zullen niet blij zijn als die bron van inkomsten van vandaag op morgen wegvalt (to put it mildly). Dus dat gaat niet gebeuren, in elk geval niet van vandaag op morgen en niet zonder verdere voorwaarden.


We kunnen natuurlijk wel speculeren:-) Het is een publiek geheim dat firma Apple de eerste was die zei: 'wij komen naar Dubai, maar accepteren geen 51% aandeelhouderschap van een local'. Apple kan dat zeggen om twee redenen; het is Apple en hun winkels hebben een zeer uniforme layout maar zijn geen franchises. We vermoeden dus dat het wegvallen van de 51% eis in eerste instantie zal gelden voor bedrijven met een duidelijk eigen concept / sterk merk die geen franchise-organisatie zijn. Daarna zal het beleid stapje voor stapje versoepeld worden. Want elke versoepeling betekent ook het wegvallen van een inkomstenbron voor Emirati-aandeelhouders.


De andere speculatie is dat er minimum-investeringseisen worden gesteld. Die zien we nu ook al bij een aantal Freezones, en die zullen zeer waarschijnlijk ook gaan gelden voor bedrijven die geen Emirati-meerderheidsaandeelhouder hebben. Op die manier wordt in elk geval gewaarborgd dat er geld is en dat het bedrijf serieuze plannen heeft. En we verwachten dat in eerste instantie die minimum-investeringseisen heel erg hoog zullen zijn.

Corporate bankrekeningen in de UAE

Klopt het dat het steeds moeilijker wordt om een bankrekening voor je bedrijf te krijgen?

Ja, dat klopt.

Moeilijker en duurder. Geld wat je verplicht moet aanhouden op je lopende rekening kost immers ook geld.

Een tijd terug heeft de EU de UAE als belastingparadijs aangemerkt. Daar was de UAE niet blij mee. SInds januari 2018 zijn ze van die lijst van belastingparadijzen afgehaald en dat willen ze heel graag zo houden. Daarom zijn de banken extra streng geworden.

Ik heb een belronde gedaan en geleerd dat met name eigenaren van een bedrijf dat een General Trading license heeft het moelijker gaan krijgen wegens 'additional compliance checks'. Terzijde; mensen die hier op een freelance licentie wonen en werken kunnen sowieso geen 'corporate bank account' openen.

Daarnaast hebben vrijwel alle banken de minimale bedragen die je moet aanhouden op je lopende rekening fors verhoogd. Dit is wat mijn belronde opleverde. Hou u vast:

Noorbank: 100.000 AED aanhouden (ca €22.000) 

Emirates Islamic Bank: 100.000 AED

RAKBank: 25.000 AED 

Emirates NBD: 200.000 AED (ca €44.000)

Indien je onder dat bedrag zakt, krijg je een boete, te betalen per maand. Die boete is niet idioot hoog, ongeveer €150. Maar die krijg je dus wel elke maand...Daarbij geldt dat alleen de Noorbank kijkt naar het gemiddelde maandsaldo, en de andere banken die boete al uitdelen als je een dag onder de drempel zakt. Merk op dat ik hier dus iets positiefs zeg over de Noorbank (en dit is dan ook meteen het enige positieve wat ik kan verzinnen over die bank).

Niet alles is kommer en kwel; u kunt over deze bedragen onderhandelen en er zijn kleinere banken die soms flexibeler zijn. Ik ga geen specifieke bank aanraden omdat de kwaliteit teveel afhankdelijk is van de relatiemanager die u toevallig treft. Ook bij een heel matige bank werken heel goede relatiemanagers, en ook bij een heel goede bank werken heel matige relatiemanagers.

Indien uw omzet te laag is om een reletiemanager te kunnen rechtvaardigen (en die is in de UAE een stuk normaler dan in Nederland) dan wordt alles door 'the branch of the bank' gedaan. En dat betekent langere wachttijden en een meer gestandaardiseerde aanpak waarbij geen ruimte is voor uitzonderingen. Een beetje zoals u in Nederland waarschijnlijk gewend bent...

Tenslotte: onderhandel met de bank. Het gegeven dat het een bank is wil niet zeggen dat alles vast ligt. U kunt gewoon vragen / proberen een betere deal te krijgen. Of het nu gaat om de minimale bedragen die u moet aanhouden of de koers die u krijgt in dollars voor uw dirhams. 

Onderhandel. 

En als de bankmedewerker zegt: 'these are our standard fees', trek dan uw meest teleurgestelde gezicht en vraagt: 'so I am just a standard client?'

De visumprocedure in de UAE

Op internet treft u alleen de juichverhalen aan. 

Dat geldt in versterkte mate voor Facebook. 

Ikzelf probeer op deze pagina’s met deze post een realistisch beeld te schetsen over de hordes die u te wachten staan als u een bedrijf wilt starten in Dubai. 

Vandaar tamelijk veel informatie over wat te doen als rekeningen niet betaald worden. Daarmee snij ik natuurlijk een beetje in m'n eigen vlees, want mogelijk denkt u: 'niet aan beginnen'. 

Nou, zo erg is het nu ook weer niet.

U leest hier ook tamelijk veel informatie over de visumprocedure. In veel gevallen geldt dat niet het loskrijgen van de bedrijfslicentie het grootste probleem vormt maar het loskrijgen van het visum. Daarbij geldt dat het investor-visum (en dat is waarschijnlijk uw visum) nog de eenvoudigste variant is. Bent u freelancer, dan wordt het alweer iets ingewikkelder. Ik zal u een complex verhaal over de ins en outs van de pre-approval procedure besparen maar bij freelancers duurt het in elk geval langer dan bij reguliere ondernemers.

Lastiger wordt het bij uw werknemers. Daar worden gewoon strenge controles gehouden en moeten diploma’s dus geattesteerd zijn in het land van herkomst door de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten in het land van herkomst. En omdat de Verenigde Arabische Emiraten zijn omringd door een groot aantal straatarme landen, is het nog steeds dringen geblazen voor de poorten. Het gemiddelde salaris in India ligt op $ 1.000 per jaar (dat leest u goed, per jaar) dus er zijn heel veel Indiërs die buitengewoon gelukkig zijn met het minimum-loon van € 400 per maand. Tel daarbij op dat het maar anderhalf uur vliegen is voor veel Indiërs, vergelijk Amsterdam - Dublin, en u begrijpt dat de visumverstrekkingsprocedure streng doch rechtvaardig moet zijn.

Als u zich vervolgens realiseert dat er dagelijks meer dan tien miljoen 'vreemdelingen' rondlopen dan begrijpt u dat visumverstrekking hier een industrie is. Er kan dus niet 'even' een uitzondering voor u gemaakt worden.

De procedure is zwart-wit. Papieren kloppen of ze kloppen niet en er is hier geen tussenweg. Recentelijk is daarbij gekomen dat de federale overheid een groter deel van dit proces verzorgt. Daardoor wordt de controle aan het begin nog strenger.

Wat u moet onthouden is dat Facebook alleen de juichverhalen bevat. Het verhaal van de vader die voor zijn zoon ongeveer € 2.000 extra heeft moeten betalen aan allerlei urgency fees publiceert hij niet op Facebook. Maar ik ken er meer dan één.

En daarmee wil ik toch onderstrepen dat het handig kan zijn om iemand in de arm te nemen die het proces vaker heeft doorlopen.

Hoe waarborg ik dat mijn rekening wordt betaald?

hoe groot is de kans dat mijn rekening niet wordt betaald in de UAE?

De kans dat de rekening helemaal niet wordt betaald is eigenlijk vrij klein. Maar de kans dat de rekening niet op tijd wordt betaald is helaas erg groot. Heel erg groot.

Hier volgen mij tips om dat te vermijden:

1) laat klanten in elk geval een deel vooruit betalen. Dit heeft twee voordelen; jij hebt het geld vast binnen en hiermee staat meteen vast dat er sprake is van een contract. Zorg voor een duidelijk contract met een uniek contractnummer en vermeld dat op de factuur.

2) wees een Nederlander, wees direct en beleefd. Er is niets mis mee om 4 dagen voordat er betaald moet worden te bellen naar je contactpersoon en na te vragen of de betaling 'op de rol' staat. De meeste bedrijven doen de betalingen maar eeens per week eruit. Daarom moet je niet in paniek raken als er enige dagen te laat wordt betaald, mits dat vooraf wordt aangegeven.

3) Na 4 dagen te laat, meteen bellen. Heb je niet niet lef gehad om tip 2 op te volgen, dan moet je meteen na een dag te laat aan de telefoon hangen. Wees vasthoudend. Wil je meer zaken met deze ene klant gaan doen, dan is dit het moment om de klant 'op te voeden'. Ze moeten leren dat jij het lef hebt om te bellen en dat je vasthoudend bent. Vrees niet voor de relatie. Bijna het omgekeerde; er is mogelijk meer respect voor de ondernemer die haar zaken op orde heeft dan voor de ondernemer die met zich laat sollen.

4) 'the payment will be processed very soon Madam'. Uiteraard hetzelfde doen als wat je in Nederland zou doen; datum vastleggen en na het gesprek meteen een e-mail erachteraan met daarin naam en toenaam en de betaalafspraak.

5) Niets betaald? Ai, dan wordt het lastig. De UAE deelt samen met Saudi-Arabië de twijfelachtige eer tot de top te behoren. De top van moeilijkste landen om je geld geïncasseerd te krijgen wel te verstaan...Er volgen nu een aantal mogelijkheden waar ik in latere berichten dieper op in ga:

a) je kunt de case aanmelden bij een lawfirm (zinvol maar duur),

b) je kunt de case aamelden bij een debt collection agent (goedkoop, maar haalt meestal niet zoveel uit),

c) je kunt naar het small claims tribunal,

d) je kunt je rekening notarieel laten bevestigen,

e) je kunt naar het Dubai Economic Department.

Het voert in een bericht te ver om ze al deze opties met voor- en nadelen te behandelen. Maar...een gewaarschuwd mens telt voor twee.


Reclame voor iemand anders


 Dit is de allereerste keer dat ik reclame maak, maar dan niet voor mezelf. Het gaat om de bankdiensten CurrencyFair en Transferwise.

Wat is het geval? 

Het geval is dat banken in de UAE voor alles wat ze doen geld vragen, behoorlijk goed verdienen aan ons. Ons, dat zijn mensen met een bankrekening in Euro's en een bankrekening in Dirhams. En natuurlijk ook nog vaak een rekening voor Dollars and mogelijk zelfs voor Britse Ponden.

Nu leest u natuurlijk wel eens: 'no commissions!'. Da's mooi, maar het gaat bij het ruilen van geld van het ene land naar geld van het andere land altijd over twee dingen. De 'spread' oftewel het verschil tussen inkoop en verkoop van een bepaalde munt, en de commission, die soms wel en soms niet afhankelijk is van de omvang van het bedrag.

U kunt een succesvolle zaak opbouwen in de UAE, maar als u uw bankzaken en met name de kosten van de wisselingen van Dirhams naar Euro's etc. verwaarloost, dan kunt u daarop leeglopen.

Wat is nu de oplossing? Nou, er zijn er twee op dit moment die de moeite van het onderzoeken en aanraden waard zijn. Ten eerste is er CurrencyFair. En ik krijg geen commissies, maar raad u toch aan er een blik op te werpen. Helaas wordt CurrencyFair door veel banken in de UAE actief tegengewerkt. Maar als u een bank hebt die er zaken mee doet, scheelt het veel geld. En er is niks mis mee om als u naar de bank gaat uw Nederlandse directheid in te zetten en op de man/vrouw af te vragen: 'does your bank block CurrencyFair?'

Daarnaast is er een redelijk spectaculaire nieuwe mogelijkheid gecreëerd door Transferwise; de borderless debitcard. Het idee is eenvoudig: je krijgt een debitcard (dat is heel vergelijkbaar met een bankkaart zoals u die in Nederland van uw bank krijgt) en daarop mag je meerdere valuta aanhouden. Met een app kun je aangeven dat je bijvoorbeeld Euro's wilt wisselen Dirhams. Kom je dan in de Carrefour in Dubai en wil je je boodschappen afrekenen, dan doe je dat gewoon met die debitcard. Het wisselen van je Euro's naar Dirhams wordt gedaan tegen de dagkoers, zonder commissies. De kaart zelf kost iets van €25 per jaar. En in Nederland kun je met diezelfde debitcard je boodschappen bij de Albert Heijn afrekenen. In Euro’s. 

Het advies is: verwaarloos je bancaire kosten niet. Kijk naar moderne alternatieven.

Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik bedrijven ken die op jaarbasis meer dan een ton in Euro's aan hun bank betalen voor het wisselen van geld van de ene muntsoort naar de andere. Een ton...

bedrijfslicenties van freezones in de UAE

Al die licenties enzo; wie controleert het eigenlijk, ik kan toch gewoon beginnen op de goedkoopste? 


Er zijn drie partijen die controleren of je licentie klopt. Ten eerste je klanten. Mensen in het algemeen en jouw klanten in het bijzonder willen, als ze in de UAE wonen en werken, geen gedoe met de authoriteiten, dus het is heel normaal om een kopie van de licentie te vragen. Ten tweede je leveranciers, met hetzelfde argument. Ten derde je bank. Je bank kan behoorlijke boetes krijgen als blijkt dat jij heel andere dingen doet dan wat er op je licentie staat.  


De authoriteiten van de freezones zelf kunnen je ook bevragen, maar doen dat zelden.  


Het is dus sowieso handig om een beetje een brede licentie te kiezen. Per freezone zijn er doorgaans tussen de 2.000 en 8.000 activiteiten, die onderverdeeld zijn in segmenten. Per licentie mag je dan 1 of meerdere activiteiten binnen een segment doen, of bijvoorbeeld twee activiteiten in verschillende segmenten. Kortom, het is nog een heel gepuzzel om de juiste licentie te vinden tegen minimale kosten. 


Als je iets heel onhandigs doet waardoor je bijvoorbeeld meerdere licenties aan het afnemen bent terwijl dat niet hoeft, is het zo dat de meeste freezones je keurig waarschuwen en tippen over een goedkopere oplossing met dezelfde rechten. Maar ja, de meesten, dat zijn dus niet alle freezones. En ik heb meegemaakt dat mensen totaal onnodig €4.000 extra aan het betalen waren terwijl met een iets andere formulering het veel goedkoper kon. 


Als je eenmaal de goede licentie hebt, dan is het verlengen van die licentie erg eenvoudig geworden. Vrijwel elke freezone accepteert tegenwoordig creditcards (ook die van buiten de UAE), cash betalen is in dit land ook geen probleem en een cheque uitschrijven mag ook nog steeds.  


Als je niet de goede licentie blijkt te hebben, dan kun je die veranderen. Het is verreweg het handigst dit te doen een maand voordat de licentie moet worden verlengd. Maar...het is wel gedoe.  


Start geen ‘branch’ op een freezone; en wel hierom niet:

Is het handig om een branche te starten, een subsidiary? Dan zou ik die bijvoorbeeld vanuit mijn bv kunnen financieren?

Het is om drie redenen niet handig om een subsidiary / branch te starten op een freezone (en daarbij maakt het niet uit welke freezone).

1) Het is veel meer papierwerk en de procedure duurt veel langer. Dit gaat mogelijk tegen je verwachtingen in, maar het is zo. De eenvoudigste manier om te starten in de UAE op een Freezone is met een natuurlijk persoon als enig aandeelhouder.

2) Het gaat moeilijk worden, zo niet onmogelijk, om een bankrekening te krijgen op naam van die subsidiary. De banken redeneren hier klaarblijkelijk; aangezien je een dochter bent van een groter geheel, hebben we te weinig garanties dat het geld op de bankrekening blijft staan.

3) De Nederlandse belastingdienst vind het heel fijn als u een dochteronderneming in de UAE start. Zeker als het goed gaat zal worden gesteld dat alle winst belast is naar Nederlandse normen. En dat was nou juist (meestal) niet de bedoeling. En zeker als die dochter is opgezet met geld van een Nederlandse bv zal dit een taai gevecht worden wat de belastingdienst in Nederland doorgaans wint.

☞ Maar stel nu dat je niet zelf hier ter plekke wilt zijn, wel het bedrijf op jouw naam wilt zetten, maar het ook wat eng vindt om de financiële sleutels van het hele bedrijf in handen te geven van die manager die in de UAE ter plekke de boel aanstuurt. Is daar een oplossing voor?

Ja. Een van de oplossingen is dat nadat je naar de bank bent geweest, je de tokens, webbers, RSA-verifiers of hoe die dingen van de bank ook mogen heten, opstuurt naar jezelf in Nederland bijvoorbeeld. Als er dan zaken betaald moeten worden, dan kan de manager in de UAE gewoon een e-mail sturen naar met de vraag een bepaalde transactie te doen. Daarmee is het risico op financiële fraude nog steeds niet 100% uitgesloten, maar wel heel erg sterk verminderd.

En afhankelijk van je situatie heb je dan mogelijk het beste van twee werelden; een onafhankelijk bedrijf in de UAE waarvan de winsten nog steeds onbelast zijn, zonder de noodzaak je hier te vestigen.


© Hilda van der Tuin, november 2021