Een 51% aandeelhouder meer nodig in de VAE?

Ik lees dat er tienjaars-visa verstrekt gaan worden en dat ik geen 51% lokale aandeelhouder meer nodig heb, hoe zit dat?


Het goede antwoord is: geen idee. Too early to tell zogezegd.


Wat we weten is dat er tiensjaarsvisa verstrekt gaan worden en we weten dat dit grote voordelen heeft. Met name Europeanen die onroerend goed wilden kopen in de UAE moesten toch altijd even wennen aan het idee dat elke twee of drie jaar hun visum moest worden verlengd en dat er nu eenmaal altijd een kans bestaat dat zo'n visum 'zonder opgaaf van reden' wordt geweigerd. Elk land mag nu eenmaal een visum weigeren en hoeft daar niet een reden voor op te geven en zo'n beslissing is ook niet aanvechtbaar. Goed nieuws dus. Maar wanneer en hoe? Niemand die het op dit moment weet.


Hetzelfde geldt voor het verdwijnen van de noodzaak van die 51% aandeelhouder. Daar zitten twee aspecten aan. De noodzaak om zo'n 51% aandeelhouder aan te stellen op het mainland, was exact hetgeen veel ondernemers naar de Freezones dreef. Dat zal nog wel even zo blijven. Die Freezones (er zijn er meer dan 40) zijn voor de UAE-overheid belangrijkelijk bronnen van inkomsten, die niet zomaar zullen worden ogegeven. Datzelfde geldt voor de mogelijkheid om 51% aandeelhouder te zijn. Veel Emirati-families leven van dit aandeelhouderschap. Ze vragen een bepaald bedrag per jaar (wat varieert van tienduizend dirham voor Emirati die zich gedragen als slapende vennoot tot een miljoen dirham of meer voor Emirati met een groot netwerk die een merk kunnen maken of breken en die heel hard voor je aan het werk gaan) en al die Emirati families zullen niet blij zijn als die bron van inkomsten van vandaag op morgen wegvalt (to put it mildly). Dus dat gaat niet gebeuren, in elk geval niet van vandaag op morgen en niet zonder verdere voorwaarden.


We kunnen natuurlijk wel speculeren:-) Het is een publiek geheim dat firma Apple de eerste was die zei: 'wij komen naar Dubai, maar accepteren geen 51% aandeelhouderschap van een local'. Apple kan dat zeggen om twee redenen; het is Apple en hun winkels hebben een zeer uniforme layout maar zijn geen franchises. We vermoeden dus dat het wegvallen van de 51% eis in eerste instantie zal gelden voor bedrijven met een duidelijk eigen concept / sterk merk die geen franchise-organisatie zijn. Daarna zal het beleid stapje voor stapje versoepeld worden. Want elke versoepeling betekent ook het wegvallen van een inkomstenbron voor Emirati-aandeelhouders.


De andere speculatie is dat er minimum-investeringseisen worden gesteld. Die zien we nu ook al bij een aantal Freezones, en die zullen zeer waarschijnlijk ook gaan gelden voor bedrijven die geen Emirati-meerderheidsaandeelhouder hebben. Op die manier wordt in elk geval gewaarborgd dat er geld is en dat het bedrijf serieuze plannen heeft. En we verwachten dat in eerste instantie die minimum-investeringseisen heel erg hoog zullen zijn.

© Hilda van der Tuin, november 2021